Tijdelijk gratis registratie
Hand gecontroleerde gesprekspartners
Discreet en anoniem praten
Nieuw bij SEXIN? Inschrijven

Zoek jij een partner voor een sexdate?

Hier vind je gratis de geilste sexadvertenties van Nederland en België!

Gratis aanmelden →

Privacy Policy

Op sexin.nl kunt u een profiel van uzelf publiceren en met andere mensen in contact komen. Op sexin.nl verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring leggen wij uit om welke informatie het gaat en wat wij daarmee doen.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Dit betekent dat wij bij onze verwerking rekening houden met de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Algemene verwerking
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de diensten op sexin.nl te leveren.

Door u ingevulde profielgegevens en berichten worden zichtbaar voor andere gebruikers. Wij hebben geen controle of invloed op wat zij met deze gegevens doen. Wij adviseren u terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke informatie die tot u te herleiden is.
Wanneer u een betaalde dienst afneemt, worden de opgegeven persoonsgegevens aan onze partner verstrekt die de betaling voor ons verricht.
In geval van misbruik kunnen wij identificerende gegevens verstrekken aan de autoriteiten of andere wettelijk bevoegde partijen. Indien haalbaar zullen wij u daar tijdig over informeren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres
 • Emailvoorkeuren
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (profiel-) foto’s
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Ingevulde uiterlijke kenmerken
 • IP-adres
 • Webbrowser
 • Zoekcriteria op Sexin.nl
 • Voorkeuren en interesses
 • Profielbeschrijving
 • Verzonden berichten

Publicatie
Bij gebruik van onze dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat zichtbaar zijn voor andere leden op sexin.nl:

 • Uw gebruikersnaam
 • Uw geslacht en leeftijd
 • Uw (profiel-) foto’s
 • De door u zelf opgegeven informatie over uw interesses en voorkeuren

Deze gegevens zullen binnen ons netwerk gedeeld worden en het kan voorkomen dat deze gegevens op meerdere zogenaamde Whitelabel websites zichtbaar zijn.
Op deze websites is dezelfde privacy verklaring van toepassing en zijn ook door ons in het beheer. Indien u dit niet wenst kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek- en contactgegevens
Wij houden algemene bezoekgegevens bij voor sexin.nl, in dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens over uw webbrowser worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
Als u een contactformulier op sexin.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om u regelmatig te informeren over relevante zaken. U wordt alleen met expliciete instemming geabonneerd op deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid tot afmelding.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Bewaartermijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Uw gegevens worden ook bewaard voor statistische en datagedreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal twee jaar na registratie bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Indien gewenst kunnen de gegevens op aanvraag ook worden verwijderd.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners gebruiken uw gegevens enkel voor de diensten van Sexin.nl waaronder de afhandeling van de betalingen, het verzorgen van de emailservice en contentverwerking. Met ieder aparte partner is een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken over de veiligheid en omgang van onze data.

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende categorien van derden:

 • Informatie technologie bedrijven (hardware en software) die ons diensten aanbieden om onze producten aan te bieden
 • Fraude preventie en anti-spam dienstverleners om de dienst te beschermen tegen criminele activiteiten
 • Moderators om de activiteiten op Sexin.nl te monitoren en content te keuren
 • Advertenteerders, marktplaatsen en advertentie platformen
 • Overheid instanties, wanneer wij volgens de wet verplicht zijn of om onze klanten te beschermen
 • Betalingsmethode provider (Payment Service Provider) en telecommunicatie bedrijven om betalingen van onze diensten te faciliteren

Verwerkersovereenkomst met derden
In de opgestelde verwerkersovereenkomst die wij met derden heeft afgesloten, zijn de volgende punten vastgelegd:

 • De doeleinden van de gegevensverwerkerking
 • Welke veiligheidsmaatregelen genomen worden tegen bescherming van uw persoonsgegevens
 • Het omgaan met de opslag van persoonsgegevens
 • De sub-verwerkers die ingeschakeld worden voor het verrichten van onze diensten

Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden. Deze is integraal in onze privacy statement opgenomen, om aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Deze verwerkersovereenkomst is enkel van toepassing wanneer we persoonsgegevens van onze leden verwerken. De verwerkersovereenkomst is automatisch van toepassing wanneer er geen bezwaar tegen deze voorwaarden worden gemaakt.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Op alle persoonsgegevens die onze partners van ons ontvangen en opgenomen zijn in de verwerkersovereenkomst rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van Sexinn.nl in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om Sexin.nl te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Als u deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten. Wel kunt u na elke sessie op Sexin.nl de cookies wissen.
Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Cookie Functions Geplaatst door Geldig voor Gebruikt voor
autologin Sexin.nl 1 jaar Om u ingelogd te houden op Sexin.nl
webmasterid Sexin.nl 30 dagen Bijhouden welke partner u heeft doorverwezen naar ons
referrer Sexin.nl 30 dagen Bijhouden welke partner u heeft doorverwezen naar ons
postback Sexin.nl 1 dag Om onze partners op de hoogte te brengen van uw registratie
session_name Sexin.nl 7 dagen Zodat u kan inloggen op Sexin.nl
cookieconsent_status Sexin.nl 6 maanden Zodat u slechts één maal de cookie melding te zien krijgt

Clickgedrag en Google Analytics:
Op Sexin.nl worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van Sexin.nl te meten. Daardoor kan de inrichting van Sexin.nl aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Sexin.nl gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Afmelden voor Email notificaties
Indien u geen emails meer wenst te onvangen, kunt u zich ten alle tijden afmelden door op de link te drukken die zich onder elke email bevind, door uw mailing voorkeuren aan te passen in uw account of door contact met ons op te nemen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U heeft het recht om bij ons op te vragen welke data wij van u hebben en waar wij deze voor gebruiken.

Een gedeelte van de gegevens die wij bewaren kunt u zelf inzien door naar de pagina om uw profiel te wijzigen te gaan. Hier kunt u tevens uw gegevens aanpassen.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.